Potrzebujesz taniej, bezpiecznej i profesjonalnie wykonanej strony?

Zapraszam do kontaktu!

Git na dziś

git fetch pobiera z zewnętrznego repozytorium najnowsze dane.

Bind9 w sieci lokalnej na Ubuntu

Jak skonfigurować wewnątrz sieciowy serwer bind9, żeby obsługiwał lokalne domeny?

Nie zaleca się stosowania przyrostków .local Teroretycznie jest to sieć lokalna, ale sprawia wrażenie odwołania do lokalnego komputera (localhost). W przykładzie posłużę się przyrostkiem .server

apt-get install bind9

vim /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf

i komentujemy linię:

# dns=dnsmasq

następnie (jeżeli nie jest domyślnie) dodajemy localhost do resolv.conf

vim /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head

dopisując

nameserver 127.0.0.1

Teraz trzeba tylko stworzyć strefy {todo}