Potrzebujesz taniej, bezpiecznej i profesjonalnie wykonanej strony?

Zapraszam do kontaktu!

Git na dziś

git add dodaje pliki do "stage" czyli jako kandydatów do commitu.

Środowisko lokalne PHP

Tags: Apache2 | Joomla 2.5

Podstawowa konfiguracja środowiska developera PHP Joomla pod Ubuntu 13.10. Apache2 + php + mysql + custom domain.

 

 

Na początek instalujemy apache2, php5, phpmyadmin i mysql:

apt-get install apache2 mysql-server mysql-client php5 php5-cgi phpmyadmin -y
apt-get install php5-mcrypt
apt-get install apache2-mpm-itk
a2enmod actions
a2enconf php5-cgi.conf

Pod Ubuntu 13.10 jest problem z mcrypt - instaluje się w /etc/php5/conf.d zamiast w modułach. Pomaga przeniesienie:

mv /etc/php5/conf.d/* /etc/php5/mods-available/
a2enmod mcrypt

Teraz konfiguracja virtual host. W tej wersji Apache2 Allow From All zamienia się na Require all granted w porównaniu z wcześniejszymi wersjami:

<VirtualHost *:80>
 ServerAdmin <a href="mailto:webmaster@localhost">webmaster@localhost</a>
 DocumentRoot /home/user/sites/jtest/web
 ServerName jtest.local
 ScriptAlias /local-bin /usr/bin
 AddHandler application/x-httpd-php5 php
 Action application/x-httpd-php5 /local-bin/php-cgi
 <Directory /home/user/sites/jtest/web>
  Options +ExecCGI
  AllowOverride All
  Require all granted
 </Directory>
 <IfModule mpm_itk_module>
  AssignUserId user user
 </IfModule>
 ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/jtest-error.log
 CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/jtest-access.log combined
</VirtualHost>

Na koniec potrzebne jest ustawienie w /etc/hosts adresu pod którym strona będzie widoczna (czyli wcześniej podane ServerName):

127.0.0.1 jtest.local

W ten sposób uruchamiamy stronę pod adresem http://jtest.local/ Pozostaje tylko standardowa procedura dodawania użytkowników i uprawnień do bazy danych przez phpmyadmin.